DRWALNIK PASKOWANY.

To chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych, dawniej zaliczany do rodziny kornikowatych. Żeruje najczęściej w drewnie drzew iglastych, takich jak sosna, świerk i modrzew. Zaatakowane przez niego drewno nie nadaje się do dalszej obróbki i użytku. Często pojawia się w budynkach i uszkadza drewniane konstrukcje dachowe. Zaliczany jest do jednych z najgroźniejszych szkodników technicznych drewna: jak go rozpoznać, jaki jest jego cykl życiowy i jakie szkody powoduje?

Jak wygląda drwalnik paskowany?

Drwalnik paskowany osiąga długość ciała od 2,5 do 4 mm. Jest barwy jasno-brązowej lub brązowo-czarnej, wzdłuż jego ciała widoczne są charakterystyczne, czarne paski. Drwalnik paskowany ma kształt walcowaty, jego oczy podzielone są na dwa trójkąty. Wyraźny jest dymorfizm płciowy – u samca przedplecze ma zarys prostokąta, a jego czoło jest wypukłe, z kolei u samicy przedplecze ma kształt owalny, a czoło jest wklęsłe.

Jak wygląda cykl życiowy drwalnika?

Rójka drwalnika paskowanego trwa od połowy marca do maja, a niekiedy do połowy czerwca. Samica składa jaja w wygryzionych przez siebie chodnikach, wprowadzając do nich również zarodki grzybów symbiotycznych (symbiotyczna grzybnia abrozyjnego grzyba Monilia candida jest pokarmem właściwym, zarówno dla osobnika dorosłego, jak i dla larw). Z jaj wylęgają się larwy, które są białe, beznogie i łukowato zgięte. Poza żerowaniem w drewnie, odżywiają się częścią grzybni. Larwy wygryzają chodniki przez krótki czas (około miesiąca) i przeobrażają się w poczwarki, a następnie w dorosłe chrząszcze, które opuszczają żerowisko i przenoszą się do ściółki, aby przeczekać okres zimowy.

Szkodliwość i zwalczanie drwalnika paskowanego. 

Zaatakowane przez larwy drwalnika drewno, nie nadaje się do wyrobów drewnianych, takich jak słupy, okleiny czy pale. Drwalnik rozmnaża się w korze drewna oraz w świeżo okorowanym drewnie powodując tym samym obniżenie jego wartości. Drwalnik odpowiedzialny jest za rozprzestrzenianie się wady drewna – sinizny.

Drwalnik preferuje drewno wilgotne, dlatego należy w pierwszej kolejności zadbać o przestrzeganie zasad higieny w lesie i na składowiskach: nie dopuścić do zawilgocenia drewna, pilnować terminu pory ścinek i wywozu drewna, w miarę możliwości suszyć drewno i usuwać drzewa zniszczone, połamane i porażone.

Przy zwalczaniu drwalnika i innych szkodników drewna często wykorzystuje się metodę dezynsekcji gazowej za pomocą fosforowodoru. To jeden z najbardziej skutecznych zabiegów o ile przeprowadzany jest przez profesjonalną firmę z doświadczeniem.