HACCP. Skuteczna ochrona przed szkodnikami.

 

HACCP to system obejmujący firmy, których działalność dotyczy żywności. Ma on na celu ustalenie zasad postępowania, które zapewnią żywności bezpieczeństwo i maksymalną ochronę przed szkodnikami.

System HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) jest systemem obowiązującym w sektorze żywności od 1996 roku. Jego wprowadzenie w firmie nie jest wyborem, lecz koniecznością, którą reguluje prawo Unii Europejskiej. Właściwie wdrożony zapewnia bezpieczeństwo produkcji żywności i chroni zdrowie nabywców.

Dotyczy on każdej firmy, której działalność ma związek z żywnością, bez względu na wielkość oraz branżę (od producenta, przez dystrybutorów, hurtowników, handlowców, po restauracje, firmy cateringowe i właścicieli stołówek).

Dlaczego wdrażany jest HACCP?

System HACCP ma na celu:

 • analizę potencjalnych zagrożeń występujących na terenie firmy i związanych z żywnością,
 • zlokalizowanie miejsc/ etapów w procesie produkcji, w których zagrożenie ze strony szkodników może wystąpić,
 • wskazanie, które zagrożenia mogą stanowić krytyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta,
 • wyznaczenie zasad postępowania.

Stosowany przez nas system HACCP oparty jest na rzetelnej analizie konkretnego przypadku i zintegrowanych metodach walki ze szkodnikami (IPM). Bierzemy pod uwagę wszystkie zagrożenia: zarówno te dotyczące działalności szkodników, jak i te wynikające ze środków używanych do ich zwalczania.

Minimalizowanie ryzyka wystąpienia szkodników i zwalczanie tych już istniejących w danej firmie musi dotyczyć całego otoczenia, w którym ma miejsce proces produkcji żywności. Zapobiega on jej skażeniu na każdym etapie.

Wymogi wstępne systemu HACCP.

Aby żywność była produkowana i dystrybuowana w bezpiecznych dla konsumentów warunkach, system HACCP musi być zbudowany na fundamencie tzw. wymogów wstępnych. Stanowią one sumę programów, procedur i praktyk, których zastosowanie daje gwarancję, że wszystkie czynności związane z żywnością są bezpieczne i odbywają się w higienicznych warunkach.

W zakres wymogów wstępnych wchodzą:

 • czyszczenie i dezynfekcja,
 • zwalczanie szkodników,
 • higiena osobista pracowników,
 • szkolenia pracowników.

Przygotowujemy zestawienie i wyczerpujący opis procedur, których wdrożenie gwarantuje, że pojawiające się symptomy pogarszającego się stanu sanitarnego zostaną błyskawicznie zlokalizowane i usunięte – jeszcze zanim staną się zagrożeniem dla produktów. Dotyczy to zarówno ogólnych warunków, jak i zagrożenia ze strony szkodników (np. insektów).

Monitoring. Na czym polega?

Wykonujemy obserwacje i pomiary aktywności szkodników na terenie firmy. Uzyskane dane wykorzystujemy następnie do oceny podjętych dotychczas działań i planowania działań w przyszłości.

Aby uzyskane dane były pełne, stosujemy:

 • przydzielenie indywidualnego koordynatora ds. likwidowania szkodników w Państwa firmie i wywiad przeprowadzany przez niego. Koordynator będzie do Państwa dyspozycji zawsze, ilekroć Państwo zauważą szkodniki w firmie.
 • monitoring wizualny – prowadzony przez pracowników naszej firmy w czasie umówionych inspekcji,
 • przegląd rozłożonych preparatów i stanu technicznego urządzeń przeciw szkodnikom: lamp owadobójczych, pułapek, wyłożonych trutek, karmników deratyzacyjnych.

Czynności te są wykonywane są regularnie, zgodnie ustalonym dla Państwa firmy harmonogramem monitoringu. W razie pojawienia się zagrożenia wizyty naszych pracowników w Państwa firmie będą częstsze.

Bezpieczeństwo zabiegów

Wszystkie zabiegi przeprowadzamy z zastosowaniem się do ogólnych i wewnątrzfirmowych instrukcji BHP. Specjalistyczny sprzęt, ubrania ochronne i specjalistyczna wiedza naszych pracowników pozwalają na wykonywanie ich w sposób bezpieczny dla firmy i jej personelu.

Metody zwalczania szkodników dobierane są indywidualnie do warunków panujących w konkretnej firmie, po wnikliwej analizie sytuacji. Wytyczne dotyczące systemu HACCP mówią o konieczności ograniczenia liczby zabiegów chemicznych do absolutnego minimum. Ma to służyć wyeliminowaniu ryzyka zanieczyszczenia żywności. Działamy tak, aby nasze zabiegi były bezpieczne zarówno dla pożywienia, jak i ludzi.

Dobieramy metody zwalczania szkodników tak, aby były jak najmniej szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska, działały natychmiast i rzeczywiście rozwiązywały problem, są zgodne z przepisami sanitarnymi. Nie stosujemy pestycydów!

Dokumentacja

Prowadzimy szczegółową dokumentację dotyczącą ustaleń naszych pracowników po wizytach w Państwa firmie. Gromadzimy dane o wykonywanych usługach, o poziomie aktywności szkodników, udzielonych zaleceń, działaniach korygujących. Oceniamy także skuteczność naszych działań i zaleceń.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!