SZKODNIKI O ZNACZENIU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYM.

Szkodniki sanitarne definiuje się jako zwierzęta, które przede wszystkim niszczą i zanieczyszczają produkty i najbliższe otoczenie człowieka. Ponadto mogą przenosić groźne choroby, a ich obecność może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka.

Do zwierząt tych zaliczamy: gryzonie (mysz domowa, szczur śniady i wędrowny) i owady (mucha domowa, wywilżna karłowata, karaluch wschodni, prusak, mrówka faraona).