SZKODNIKI MUZEALNE.

Są owady, które upodobały sobie niszczenie materiałów, które stanowią tworzywo zabytków. To szkodniki muzealne, które uszkadzają przede wszystkim drewno, papier, różne tkaniny, skórę i futra. Istotna staje się zatem sama identyfikacja szkodników oraz znajomość ich biologii. Szkodniki muzealne możemy podzielić na grupy kierując się materiałem, na którym bytują i który uszkadzają w mniejszym bądź większym stopniu.

Przyjmując to kryterium do grupy szkodników muzealnych zaliczamy: owady niszczące drewno (m.in. spuszczel pospolity, kołatek domowy, wyschlik grzebykorożny, miazgowiec parkietowiec), owady uszkadzające papier (m.in. rybik cukrowy, żywiak chlebowiec, wesz książkowa, szubak dwukropek) oraz owady niszczące wełniane tkaniny, materiały wełnopochodne, skóry i futra (m.in. mrzyk gabinetowy, mrzyk muzealny, szubak dwukropek).