SZKODNIKI MAGAZYNOWE ZBÓŻ.

Szkodniki magazynowe zbóż stanowią poważny problem dla przedsiębiorstw, które zajmują się uprawą i magazynowaniem zbóż. Szkodniki te uszkadzają oraz zanieczyszczają ziarno zbóż doprowadzając tym samym do strat w jakości i ilości magazynowanego zboża.

Do tych najbardziej popularnych zaliczamy m.in. chrząszcze (trojszyk ulec, wołek zbożowy), motyle nocne (omacnica spichrzanka, mklik mączny) oraz roztocza (rozkruszek mączny).