Zbliża się wiosna, a wraz z nią konieczność przeprowadzenia sezonowej deratyzacji. To wymóg prawny, który dotyczy właścicieli i administratorów nieruchomości.

Sezonowa deratyzacja musi być przeprowadzona niezależnie od tego, czy na terenie posesji widziane były szczury, czy nie. To ważne, bowiem tylko planowe, właściwe i dokonane w jednym czasie wykładanie odpowiednich środków trujących może ochronić nasze miasta przed plagą szczurów.

Właściwie przeprowadzona sezonowa deratyzacja składa się z 2 etapów:

  • Wyłożenie dużej liczby niewielkich porcji trutki przeciw gryzoniom. Muszą być one odpowiednio oznakowane, aby nie stanowiły niebezpieczeństwa dla ludzi.
  • Monitorowanie stanu trutki. Jeśli okaże się, że jej ubywa, może to wskazywać na obecność szczurów. Należy wówczas ją uzupełniać, a martwe szczury usuwać przy użyciu ochronnych rękawic, kombinezonu i maski oraz zutylizować.

Warto czynności te powierzyć specjalistom. Owadek wykona przeprowadzanie sezonowej deratyzacji profesjonalnie i sprawnie: nie tylko wyłożymy odpowiednią truciznę, sprawdzimy także zabezpieczenie budynku przed szczurami. Możemy również zamontować u Państwa całoroczny system ochrony przed szkodnikami według obowiążaujących standardów.

Nie warto sprawy lekceważyć: deratyzacja to nie tylko wymóg regulowany prawem, ale także działanie każdego odpowiedzialnego zarządcy czy właściciela nieruchomości. Szczury przenoszą najróżniejsze choroby, pasożyty i zarazki, są też niebezpieczne dla naszych domów. Potrafią się błyskawicznie rozmnażać i przenosić na kolejne tereny. Raz zaniedbana deratyzacja grozi trudną do zwalczenia plagą.

Zapraszamy do zapoznania się z usługą deratyzacji świadczoną przez naszą firmę i do współpracy!